Într-o epocă de minciună universală, să spui adevărul este un act revoluţionar.

Apelul academicienilor români către naţiuneACADEMIA ROMÂNĂ 
  
IDENTITATE, SUVERANITATE ŞI UNITATE NAŢIONALĂ 
Apelul unor academicieni români 
Către Poporul Român, 
Către instituţiile Statului Român 

Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară fundamentală, aflată de 
un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române, 
semnatarii acestui Apel, 

îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, caracterizate 
printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României, 
cu multe acţiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”, dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului Român (rescrierea 
tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naţionale, 
subminarea valorilor şi instituţiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor 
care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin defrişări masive, 
prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice, prin degradarea învăţământului şi a 
sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, 
ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, 
apariţia unor tensiuni sociale, 

preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a României sau de 
crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituţiei României şi tendinţelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste zone,
     ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, 
ne pronunţăm cu tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, 
solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze şi să 
acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi 
toate diversiunile şi agresiunile la adresa identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a 
României şi a stabilităţii statului de drept. 
Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toţi locuitorii 
acestui pământ, 
ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de 
patriotism, 
ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism 
pentru binele României, 
cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri,
centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român 
l-a aşteptat, pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a realizat cu 
atâtea jertfe. 
Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor următoare, tuturor 
locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, 
cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, 
dar cu identitate proprie, românească. 
Aşa să ne judece viitorul! 

Iniţiat de academicienii Victor Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun 
şi semnat de un mare număr de membri ai Academiei Române 
8 februarie 2017 

Semnatari ai Apelului Academicienilor Români: 

1. Acad. Victor Voicu 
2. Acad. Ioan-Aurel Pop 
3. Acad. Eugen Simion 
4. Acad. Gheorghe Păun 
5. Irinel Popescu, MC al Academiei Române 
6. Acad. Nicolae Breban 
7. Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române 
8. Mircea Martin, MC al Academiei Române 
9. Acad. Nicolae Ghilezan 
10. Acad. Nicolae Cristescu 
11. Acad. Constantin Ionescu-Târgovişte 
12. Acad. Octavian Popescu 
13. Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române 
14. Acad. Sabina Ispas 
15. Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române 
16. Voicu Lupei, MC al Academiei Române 
17. Acad. Victor Spinei 
18. Mircea Dumitru, MC al Academiei Române 
19. Ioan Tomescu, MC al Academiei Române 
20. Acad. Gheorghe Benga 
21. Valeriu Matei, MO al Academiei Române 
22. Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române 
23. Acad. Florin Filip 
24. Costin Cernescu, MC al Academiei Române 
25. Mihail Voicu, MC al Academiei Române 
26. Acad. Dan Tufiş 
27. Gheorghe Ştefan, MC al Academiei Române 
28. Acad. Gheorghe Tecuci 
29. Acad. Alexandru Balaban 
30. Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române 
31. Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române 
32. Nicolae Dabija, MO al Academiei Române 
33. Marius Guran, MO al Academiei Române 
34. Acad. Dorel Banabic 
35. Acad. Marius Andruh 
36. Acad. Dinu C. Giurescu 
37. Acad. Cristian Hera 
38. Mircea Flonta, MC al Academiei Române 
39. Acad. Nicolae Panin 
40. Acad. Păun Ion Otiman 
41. Acad. Alexandru Zub 
42. Acad. Marius Sala 
43. Acad. Maria Zaharescu
44. Acad. Constantin Popa 
45. Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române 
46. Acad. Lucian-Liviu Albu 
47. Crişan Demetrescu, MC al Academiei Române 
48. Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române 
49. Acad. Ionel Haiduc 
50. Gheorghe Sin, MC al Academiei Române 
51. Acad. Nicolae Anastasiu 
52. Nicolae Florea, MO al Academiei Române 
53. Dumitru Oancea, MC al Academiei Române 
54. Dan C. Jipa, MC al Academiei Române 
55. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române 
56. Acad. Maya Simionescu 
57. Ileana Mânduţeanu, MC al Academiei Române 
58. Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române 
59. Acad. Victor Giurgiu 
60. Ovidiu Badea, MC al Academiei Române 
61. Ion Grosu, MC al Academiei Române 
62. Acad. Dan Berindei 
63. Acad. Lucia – Doina Popov 
64. Acad. Nicolae-Victor Zamfir 
65. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române 
66. Cristian Silvestru, MC al Academiei Române 
67. Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române 
68. Acad. Dan Dubină 
69. Acad. Anca V. Sima 
70. Acad. Dumitru Radu Popescu
71. Acad. Constantin Corduneanu 
72. Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române 
73. Mircea Petrescu, MO al Academiei Române 
74. Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române 
75. Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române 
76. Acad. Ioan-Ioviţ Popescu 
77. Mihnea Colţoiu, MC al Academiei Române 
78. Ion Toderaş, MO al Academiei Române 
79. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române 
80. Viorel Badescu, MC al Academiei Române 
81. Dorin Ieşan, MC al Academiei Române 
82. Acad. Bogdan Simionescu 
83. Acad. Emil Burzo 
84. Ladislau Vekas, MC al Academiei Române

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu