Într-o epocă de minciună universală, să spui adevărul este un act revoluţionar.

Ce limbă vorbeau dacii?


1.   Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani?
= 14% din teritoriul Daciei;
2.   Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din Dacia?
= 164 de ani.
3.   Soldaţii romani veneau de la Roma? chiar vorbeau fluent limba Romei?
= acei soldaţi vorbeau orice limbă numai latina, limba Romei, NU.

Cohortele aflate pe pămîntul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, chiar foarte îndepărtate. Găsim, britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitani din peninsula Iberică, bosporeni din nordul Mării Negre. antiochieni din Antiohia, Ubi de la Rin, batavi de la gurile Rinului, gali din Galia, reţi din Austria şi sudul Germaniei de azi, comageni din Siria, numizi şi mauri din nordul Africii (C.C. Giurescu, Istoria Romanillor, I, 1942, p.130).

4.   Cum a fost posibil ca într-un aşa scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să uite limba proprie şi să înveţe o limbă nouă, limba latină, de la nişte soldaţi "romani" care nu o vorbeau?

Nota blogului: doar şefii unităţilor militare până la rang de centurion cunoşteau limba latină. Se ştie că legiunile romane erau formate pe comunităţi lingvistice.

Cînd toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mîndre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care nici mai mult nici mai puţin, spun despre formarera poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele (dace) în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi Nipru, soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau "curve", ba şi mute, nefind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor!
Cît despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decît "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care bărbaţii autohtoni priveau cu "mîndrie", aşteptînd apariţia noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cît mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină, cînd de la soţii cînd de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct de la soldaţii romani năvălitori care le-au înjosit căminele.

La Centrul Cultural Român din New York, pe data de 26 Octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate de origine română, prof. dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina, de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar  cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie sa facă o astfel de afirmaţie...

De fapt tot dînşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi... cu braţe tari"!
Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice numai român nu!

Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioada istorică foarte scurtă de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o perioadă istorică aşa scurtă, dacii să fi învăţat limba latină, fără ca pe 86% din teritoriu, să-i fi întîlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina, atunci de la cine?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume, dupa indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau "latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu, numai cei ce refuză să-l ştie.

"Cînd sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densusianu şi asta schimbă totul.  Deci dacii şi romanii vorbeau aceiaşi limbă!" Dacă azi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Cînd nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici în peninsula Balcancă. Cînd profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas de la Universitatea din Los Angeles a început să vorbească despre spaţiul Carpato-Dunărean ca despre vatra vechii europe, locul de unde Europa a început să exsiste, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere.

Cînd profesorii Leon E. Stover si Bruce Kraig în cartea "The Indo-European Heritage" apărută la Nelson-Hall Inc. Publishers, vorbesc la pag. 25 despre vechea Europă a mileniului 5 i.d. Cristos, care avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri?

Cînd studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul loc în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să răspund unor persoane care nu citesc nici ceeace spun alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.
Nota blogului: despre studiile mitocondriale s-a scris (preluat din presa străină) sporadic şi cam în zemflemea de catre cîţi-va "ziarişti" bucureşteni.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca find locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam. Cînd am scris "Epopeea poporului Carpato-Dunărean" şi volumele "Noi suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l. V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford, care a publicat în anul 1993 la Barnes & Noble Books, NY, "The history of Civilization" , "The Aryans".

El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă aratînd leagănul arienilor în timpul primei lor apariţii, spatiul Carpato-Dunărean. Cînd roata, plugul, jugul, căruţa apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru dacic, cînd primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tărtăria, cînd primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă în care Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă anii 6.500 i.d.C., (vezi John North "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, NY), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupă ţara noastră, te deceptionează.

Nu de mult, la Primul Congres International de Dacologie, Bucureşti, d-l. Prof. Dr. în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-română, însumand 448 pagini. scrisă în limba română arhaică "latina vulgară" cu alfabet geto-dac.

Pe fiecare pagină se află scrise 9 la 14 randuri. In text sunt intercalate 86 de miniaturi, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stînga şi se citeste de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi daco-româneşti, cultul ortodox se făcea în limba "latina vulgară".

Dr. Napoleon Săvescu
Preşedinte al
Dacia Revival International Society
New York

..... ....(Amănunte despre "Codex Rohonczy" în fapt Rechnitz după numele localităţii din Austria unde a fost găsit, puteţi citi AICI ...
Din păcate articolul a fost retras.
Cam tot ce s-a publicat despre acest codex, pe saituri mai oficiale a fost retras. De ce?   Din al cui ordin?)
(Încercaţi AICI <<<*>>> )
(Şi AICI <<<*>>> )

Nota blogului: Mesajul d-lui Dr. Săvescu este mai lung, dar referindu-se la "Codex Rohonczy" am preferat să fac un link la o pagină unde puteţi afla toată povestea acestui codex.

Dece tace Academia Română despre aceste descoperiri?
Cine conduce această academie?
Judecaţi şi dvs.

Observăm şi atacurile fără precedent la adresa poporului român, atît din afară cît şi din interior.
De ce? Din al cui ordin?


Inedit: spaniolii sunt urmaşi ai dacilor!!! >>> cititi aici:>>>


Un comentariu:

  1. http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=153334&st=6426&start=6426

    RăspundețiȘtergere