Într-o epocă de minciună universală, să spui adevărul este un act revoluţionar.

Decalogul lui Chomsky 1. 1. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu problemele lui adevărate -
  Pentru aceasta:
  Să distragi permanent atenţia de la problemele sociale reale, îndreptând-o către subiecte minore, dar cu mare impact emoţional.

  2. Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii -
  Pentru aceasta:
  Inventează false ameninţări, ori creează probleme grave, care îngrijorează real şi angajează opinia publică, iar apoi oferă soluţiile.
  Un exemplu: Favorizează insecuritatea cetăţenilor, apoi guvernarea providenţială salvează naţiunea în temeiul legilor represive cerute de popor, cu preţul limitării propriilor libertăţi democratice.

  3. Poporul trebuie permanent pregătit pentru ce e mai rău -
  Pentru aceasta:
  Mecanismele propagandei albe (oficială, integral asumată de guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze imaginea unui guvern în permanenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine suportabil dacă este administrat în porţii anuale, conform unui program anunţat.

  4. Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce guvernele îi pregătesc spre a trăi mai rău este tot pentru binele său -
  Pentru aceasta:
  Să obţii acordul de moment al poporului pentru măsuri economice dure din viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi înghite tot, dacă e prevenit şi amânat.

  5. Poporul trebuie sa aibă o gândire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte -
  Pentru aceasta:
  Să te adresezi oamenilor ca şi cum ar avea cu toţii o gândire infantilă. În felul acesta, îndrepţi mulţimile spre un tip de gândire superficială, naivă şi cu predispoziţie la intoxicări informaţionale.

  6. Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor -
  Pentru aceasta:
  Să faci tot timpul apel la sentimente şi la reacţii glandulare, nu la raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că sunt cel mai uşor de manipulat.

  7. Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare -
  Pentru aceasta:
  Un sistem de învăţământ corupt şi nefuncţional este instrumentul ideal de a ţine cetăţenii în ignoranţă şi a manipula opiniile colective după bunul-plac.

  8. Poporul nu trebuie să aibă acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă -
  Pentru aceasta: 
  Să încurajezi financiar acele mijloace de comunicare în masă care îndobitocesc publicul şi îl ţin legat de emisiuni şi seriale vulgare, ce trag inteligenţa în jos.

  9. Poporului trebuie să-i fie indus spiritul de turmă -
  Pentru aceasta:
  Să stimulezi sentimentul individual de vinovăţie, de fatalitate, de neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turmă şi sunt uşor de controlat.

  10. Poporul nu trebuie sa creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipular -
  Pentru aceasta:
  Să apelezi la toate cuceririle ştiintelor pentru a cunoaşte punctele slabe din psihologia individului şi a mulţimilor. În acelaşi timp, să discreditezi aceste cunoştinte prin mass-media, astfel ca poporul să nu creadă în mijloacele şi strategiile statale de manipulare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu